Press "Enter" to skip to content

Hvem har mest Twitter-magt i Danmark?


Meget debat og diskussion i dansk politik foregår på Twitter. Her samles politikere, journalister og borgere for at ytre deres synspunkter. Jeg anvender social network analysis (SNA) til at undersøge hvem der har mest Twitter-magt i Danmark. Tanken er, at desto flere danske politikere, der følger en given person, desto mere politisk lydhørhed har personen alt andet lige.

Data:

Jeg har via Twitters API hentet oplysninger om danske folketingspolitikere og deres følgere. Jeg har anvendt @ernstpoulsens liste “folketingsmedlemmer-mf”, der identificerer 162 MF’ere med en Twitter-konto (data er hentet d. 01 oktober 2020).

Metode:

SNA kan anvendes til at undersøge personers netværk, dvs. fokus er på personernes forbindelser og ikke personerne selv. Man skelner mellem “directed” og “undirected” forbindelser, alt afhængigt om en forbindelse går fra én person mod en anden (“directed”), eller om forbindelse blot eksisterer mellem to personer uden nogen særlig retning (“undirected”). I dette tilfælde er der tale om “directed” forbindelser eftersom en person kan følge en anden person på Twitter uden at det modsatte behøver at gøre sig gældende.

Resultat:

Nedenstående viser en liste over de Twitter-konti flest danske folketingspolitikere følger. Ikke overraskende er der en masse politikere, medier og journalister på listen.

Twitter-konti med flest “directed” forbindelser med danske foketingspolitikere, dvs. konti med højeste indegree.

Tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen, er ubestridt den person med mest politisk Twitter-magt i Danmark. Fra et SNA perspektiv er Lars Løkke Rasmussen altså den person i følger-netværket, som har den højeste indegree, dvs. indkommende forbindelser fra andre danske folketingspolitikere. Højt oppe på listen finder man også journalisterne Anders Langballe og Jens Ringberg.

Udover at finde ud af hvilke Twitter-konti flest politikere følger, viser data også hvilke medier og journalister de danske folketingspolitikere følger. Listen ovenover afslører at flere politikere følger TV2 News end DR Nyheder Breaking – men hvilke politikere er det, der følger de to?

Nedenunder har jeg sammensat de to ego-netværk for hhv. TV2 News og DR Nyheder Breaking (de to gule).

Træk og zoom i netværk med musen (interaktivt).

Som man kan se i netværket følger de fleste politikere begge nyhedsoutlets. Men nogle politikere foretrækker altså det ene frem for det andet. Eksempelvis følger Karen Ellemann, Ida Auken og Mette Gjerskov kun DR Nyheder Breaking, mens Pia Kjærsgaard, Jakob Ellemann-Jensen, Naser Khader og Mattias Tesfaye udelukkende følger TV2 News.