Press "Enter" to skip to content

Hvad Google-søgninger kan fortælle om cyberkriminalitet under COVID-19


I dette indlæg anvendes Google Trends til at undersøge hvordan hackerangreb har udspillet sig under COVID-19 pandemien i Storbritannien.

EUROPOL satte for nylig fokus på cyber-kriminalitet i Europa under COVID-19-pandemien i deres rapport “How COVID-19-related crime infected Europe during 2020“. Den store usikkerhed som Corona-pandemien førte med sig særligt i dens begyndelse, har gødet jorden for opportune kriminelle til at drage nytte af folks ivrige søgen efter information online om alle de spørgsmål, der naturligt tårner sig op under en krise som denne. Dybest set benyttede kriminelle sig af samme phishing metoder til at “hacke” sig ind på folks e-mail, bankkonti m.v., men pakket ind i forskellige former for dække relateret til Corona-pandemien.

Men antallet af hacker-angreb er notorisk svære at måle. EUROPOL refererer til at antallet af hjemmesider bestående af ord relateret til ‘Corona’ eller ‘COVID’ steg betragteligt i pandemiens begyndelse. Det indikerer i hvert fald at intentionen blandt kriminelle om at hacke folk var i stigende grad var til stede. Men det medfører ikke nødvendigvis, at succesfulde hacker-angreb også var tilsvarende stigende. Man kunne forestille sig, at ikke alle hacker-angreb anmeldes til myndighederne, og at det hovedsageligt er omfattende angreb på virksomheder som registreres. Derfor kan det være svært, at besvare spørgsmålet om hvorvidt Corona-pandemien har givet anledning til at hacker-angreb forekommer hyppigere end tidligere?

Selvom det ikke er sikkert at alle, der bliver hacket melder det til myndighederne, eller at myndighederen registrere alle henvendelser, så er der alligevel ét sted hvor mange ville søge efter svar og information herom: Google. De fleste kender vel, at have “spurgt” Google om et eller andet som første led i en handlingsproces. Det gode ved Google er, at Google registrerer og samler søgninger fra millioner af mennesker og gør dem frit tilgængelige på et aggregeret, relativt plan via Google Trends.

For at undersøge om flere blev hacket under Corona-pandemien end tidligere, har jeg derfor fremsøgt samtlige søgninger på “been hacked” i Storbritannien i perioden 1/7/2019 til 22/11/2020. Der er selvfølgelig mange måder at søge efter hjælp og information hvis man er blevet hacket, men jeg antager, at langt de fleste søgninger ville indeholder ordsammensætningen “been hacked”.

Figuren afslører, at antallet af personer, der søgte efter noget på Google hvor “been hacked” indgik, steg eksplosivt som Corona-pandemien for alvor fik fat midt i marts. Her var usikkerheden størst, og dermed også potentialet for online svindel. Efter nogle måneder, hvor der bl.a. var massivt fokus på misinformation relateret til COVID-19 i medierne, normaliseredes søgningsfrekvensen til niveauer lignende dem inden inden Corona-pandemien. Sådan kan Google-søgninger altså give et højfrekventielt indblik i fænomener, der ellers er svære at måle.


Er du mere interesseret i hvordan Google-søgninger fx kan bruges til at studere emner som seksuelle præferencer eller abortrater, udlægger Seth sin forskning herom let tilgængeligt i bogen “Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are“.