Press "Enter" to skip to content

Dronningens nytårstale 2020: En sentiment analyse


I dette indlæg analyseres Dronningens nytårstale i 2020 – et år hvor det altoverskyggende tema var COVID-19 – og om den derfor var tilsvarende mere negativt stemt end sædvanligt. Jeg udnytter sentiment-værktøjet SENTIDA til at udregne den gennemsnitlige sentiment-score i talen og sammenligner den med tidligere nytårstaler fra Kongehuset.

2020 har for de fleste af os været et rædsomt udfordrende år. Med Coronavirus indtrængen og spredning i Danmark har vi alle måtte omlægge vores hverdag og finde nye måder at ses med folk på. Det var også noget af det som Dronningen berørte i sin nytårstale i går aftes. Efter først at have set talen, slog det mig om den mon egentligt var mere “negativt” stemt end talerne de tidligere år, især givet naturen af 2020. Vha. sentiment analyse undersøger jeg derfor om dronningens nytårstale 2020 var mere negativt stemt sammenlignet med tidligere taler.

Sentiment analyse er en hyppigt anvendt redskab indenfor text-as-data, og det er ofte anvendt i marketing, politik og økonomi. Forskellige tilgange kan tages til at estimere en teksts sentimenter. Jeg tager udgangspunkt i ordbog-baseret metode, som er en simpel, men intuitiv og let tilgængelig tilgang til sentiment analyse. Kort fortalt definerer en ordbog graden af positivitet (eller negativitet) for en række ladede ord; grusom’, ‘fantastisk’ osv. En tekst behandles som en bag-of-words og gennemsnittet af de ord den har tilfælles med ordbogen angiver tekstens samlede stemning, ladning… eller sentiment. Jeg anvender SENTIDA, som scorer tekster vha. ordbogen AFINN (Nielsen, 2011) samt nye ord fra Det Danske Sprog-og Litteraturselskab (i alt 9.779 ord) på en skala fra -5 til 5, hvor -5 indikerer meget stærk negativ ladning og vice versa (Lauridsen, Dalsgaard & Svendsen, 2019). SENTIDA forsøger at komme nogle af svagheder som denne type metode normalt har til livs, ved at tage højde for 1) negationer (fx. “det er ikke en behagelig dag”, 2) udråb (!), og 3) ‘adverb modifiers’ (såsom ‘meget’ og ‘lidt’).

Jeg har analyseret samtlige af Kongehusets nytårstaler fra 1946 til 2020. Resultaterne ses nedenfor.

Resultaterne indikerer, at Dronningens nytårstale i 2020 ikke er mere negativ end sidste år, eller end gennemsnitsscoren for alle Dronningens nytårstaler repræsenteret ved den stiplede orange linje. Det ses at samtlige af nytårstalerne gennemsnitligt er til den positive side (skalaen går fra -5 til 5), hvilket måske ikke er så overraskende givet nytårstalens natur og funktion. Resultaterne viser også at Dronningens taler er blevet mere positive over gennem hendes periode som regent. Så trods COVID-19 var stemningen i årets nytårstale ganske gennemsnitlig.


Litteratur:

Lauridsen, G., Dalsgaard, J., & Svendsen, L. (2019). SENTIDA: A New Tool for Sentiment Analysis in Danish. Journal of Language Works – Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift4(1), 38-53.

Nielsen, F. Å. (2011). A new ANEW: Evaluation of a word list for sentiment analysis in microblogs.