Press "Enter" to skip to content

MF’ernes Twitter-performance i 2020


Denne artikel kigger nærmere på udviklingen i de mest aktive folketingspolitikeres “performance” på Twitter: Hvem er mest aktive, hvem får flest ‘likes’ og hvem ‘Retweetes’ oftest?

Metode

Via Twitters REST API har jeg downloadet alle folketingspolitikeres 3200 sidste tweets. Listen med folketingsmedlemmernes Twitter-handles er trukket fra @ernstpoulsen’s liste Folketingsmedlemmer – MF, som inkluderer 163 twitter-konti. For alle MF’erne (på nær Uffe Elbæk, som virkelig har fart på Twitter!) inkluderer dette alle deres tweets i 2020 (til sammenligning strækker Uffe Elbæks seneste 3200 tweets sig kun tilbage til 5. september 2020, dvs. han har tweetet ligeså meget på 5 måneder som Dan Jørgensen har på 3 år og 5 måneder!)

MF’ernes performance på Twitter

MF’ernes “performance” på Twitter i 2020 måles på summen af deres opslags ‘likes’ og ‘Retweets’. Dette performance-mål kunne også passende være det gennemsnitlige antal ‘likes’ og ‘Retweets’ for at korrigere for antal Tweets, men jeg vil gerne se på de mest aktive politikere på Twitter. Jeg har derfor fokuseret på Top 10 MF’ere i forhold til ‘likes’ og ‘Retweets’, hvilket dækker 12 unikke Twitter-konti (ikke medregnet Uffe Elbæk hvis tidslinje først starter september 2020).

Nedenunder vises udviklingen over MF’ernes akkumulerede ‘likes’ i 2020, hvor hver bobbel er et tweet hvis størrelse angiver antal Retweets.

Som man kan se høster nogle MF’ere flere likes pr. tweets end andre. Fx har bl.a. @espersendf, @RosalundLund og @skaarup_df et relativt stabilt antal likes i 2020. Omvendt tager @AlexVanopslagh og @RasmusJarlov et solidt spring opad på ‘likes’ omkring efteråret i 2020. @JakobElleman starter året godt med mange ‘likes’ ved COVID-19 epidemiens udspring i foråret, men henover sommeren flader disse ud. Endelig har @PSkipperEL og @KHegaard haft et forrygende Twitter-år på ‘likes’-fronten med en vedvarende stejl stigning henover året.

Udover at folk kan tilkendegive hvorvidt de synes om MF’ernes opslag eller ej ved et ‘like’, kan man også ‘Retweete’ et tweet. Det er vanskeligt at ovenstående figur, at aflæse størrelsen på boblerne som indikerer et tweets antal ‘Retweets’, så derfor viser nedenstående figur forholdet mellem ‘likes’ og ‘tweets’ for MF’erne.

Overordnet set er der en positiv sammenhæng mellem ‘Retweets’ og ‘likes’, hvilket giver meget godt mening. ‘Retweetes’ et tweet af andre brugere når tweetet ud til flere, og det er sandsynligt at flere vil ‘like’ det. Men forholdet mellem MF’ernes ‘likes’ og ‘Retweets’ siger også noget om hvordan folk på Twitter reagerer på MF’ernes tweets. Nogle MF’eres tweets er mest kendetegnet ved at høste mange likes men få Retweets som fx @RasmusJarlov og @PiaOlsen. Omvendt høster @nvillumsen færre ‘likes’ sammenlignet med de andre meget aktive MF’ere, men har til gengæld nogle tweets med ekstremt mange ‘Retweets’. Til sidst er @uffeelbaek i en liga for sig når det kommer til høste ‘likes’ og ‘Retweets’ på Twitter.