Press "Enter" to skip to content

Wikipedia-søgninger og vaccineskepsis


Hvordan påvirker nyhedsflowet af vaccine-udviklingen mod COVID-19 interessen for vaccineskepsis og negative effekter af vacciner.

Vaccine-skepsis – eller på engelsk vaccine hesistacy – er et interessant fænomen, der igen er blevet højaktuelt en tid hvor nyudviklede COVID-19-vacciner forhåbentligt snart bringer en ende til over et år, hvor coronavirus har dikteret hvad vi kan og ikke kan.

I løbet af det sidste år er vi i bedste sendetid blevet præsenteret for videnskabelige studier af vaccinernes effekt og sikkerhed, og vi er på ny blevet kastet ud i, at skulle tage stilling til hvad vi selv synes og vil, når vi på et tidspunkt modtager Sundhedsstyrelsens brev i e-boks, om at det er blevet tid til at bestille tid til vaccination mod COVID-19.

Det sidste stykke tid har der været en spekulation og frygt for hvordan folks tillid til vacciner påvirkes af den nylige “usikkerhed” omkring Astra Zeneca’s vaccine. I forskningsprojektet HOPE, der ledes af professor Michael Bang Petersen fra Århus Universitet, tracker man opbakningen til vaccinerne i en række lande, og her finder de (heldigvis) ingen negative effekter på opbakningen til vaccinerne.

Dette triggede en interesse i, at finde ud af, hvordan folk egentlig har reageret på dette rimeligt konstante flow af vaccine-relaterede nyheder gennem det sidste års tid. Jeg samlede derfor data for de daglige besøgstal på de engelsksprogede Wikipedia-sider ‘vaccine hesitancy’, ‘vaccine adverse event’ og ‘vaccines and autism’. Måske interessen for disse stiger i takt med at mainstream-medierne har fokus på nyheder om udviklingen af vacciner mod COVID-19? Hvis den gør det, betyder det ikke nødvendigvis, at det er fordi at folk bliver mere skeptiske, men måske bare at det for dem til at interessere sig for de mulige negative sider af vacciner. Figuren nedenfor viser resultaterne.

Figuren viser, at nogle af vaccine-nyhederne korrelerer med flere besøgende på disse Wikipedia-sider, hvilket i særlig grad gjorde sig gældende i begyndelse af corona. Når man er blevet præsenteret for sådanne nyheder et tilstrækkeligt antal gange, har man måske i højere grad fundet sit ståsted. Der er dog ikke tale om nogen statistisk test af dette, men visuelt kunne det godt tyde på, at interessen for disse sider styrkes af nyhederne om udviklingen af nye vacciner.